Contact Form

Name

Email *

Message *

Wednesday, December 4, 2013

सपना

सपना देखिरहन्छु, लेखिरहन्छु पानाहरूमा 
ती कोरा नलेखिएका पनि पाना हुन सक्छन् 
ती पुरा पोतिएका पनि पाना हुन सक्छन् । 

सपना लेखिनका लागि 
पाना भरी भए पनि फरक पर्दैन
पाना खाली भए पनि फरक पर्दैन ।

सपना देखिनका लागि
क्यानभास कालै भए पनि फरक पर्दैन
क्यानभास सेतै रहे पनि फरक पर्दैन । 

किनकी, 
टेक्ने जमिन र समाउने हागाँ बिना पनि
सपना कस्तरी झुण्डिरहन्छ
स्याउको बोटमा ... !
सायद, सपनाको आयतन हुँदैन 
सपनालाई अट्ने ठाउँ चाहिन्न । 

सपना प्राप्तिका लागि हुँदैनन्
सपना अप्राप्तिका लागि पनि त हुँदैनन् 
सपना सपनाकै लागि हुन्छन् । 

सपना देखिरहन्छु, लेखिरहन्छु म पानाहरूमा
ती कोरा नलेखिएका पनि पाना हुन सक्छन् 
ती पुरा पोतिएका पनि पाना हुन सक्छन् । 


Sep 6, 2013
Majheri Patan. 

0 Comment:

Post a Comment