Saturday, December 18, 2021

साइकले विचार ४ : भाग्य

'भाग्य' शब्द बनेकै 'भाजक' बाट हो । 'भाग्य'को अर्थ हो 'भाजक' ! भाग्यमा विश्वास गर्नु भनेको भाजकमा विश्वास गर्नु हो । 

संसारका सबै अवसर, शिक्षा, सम्पत्ति, शक्ति ... सबैमा बरोबरी भाग लगाउन सक्ने हो भने सबैको 'भाग्य' पनि बरोबर नै हुन्छ । 

तर यी अवसर र सम्पदाको विभाजन कसले गर्छ ? कसले भाग लगाउँछ ? त दलित, तँ महिला, तँ धनी, तँ विद्वान, तँ यो, तँ ऊ... भनेर मान्छेलाई 'भाग' लाउने यी 'भाजक' को रचयिता को हो ? 

के त्यो ईश्वर हो ? के भाग्यमा विश्वास गर्नु भनेको ईश्वरमा विश्वास गर्नु हो ?

होइन । कदाचित होइन ।

भाग्यमा विश्वास गर्नु भनेको त्यो 'भाजक' मा विश्वास गर्नु हो । त्यो 'संरचनागत लाभ' को व्यवस्थामा विश्वास गर्नु हो । 

भाग्य भनेको भाजक हो । त्यो भाजकको निर्माण हामीले गरेका हौँ ईश्वरले होइन । 

के तपाईँ भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? 

0 Comment:

Post a Comment