पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पीडित बासिन्दा के भन्छन् ?


पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा विमानस्थल छेउछाऊका प्रभावित बासिन्दा भन्छन् : १) एउटै परिवार ५ पटकसम्म स्थान्तरण हुने गरी लादिएको पटके अधिग्रहण बन्द गर ! २) सिँचाईँको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर ! ३) बिस्थापितको अधिकार सुनिश्चित गर् ! ४) २५ मिटरको ज्याजतिपूर्ण मापदण्ड खारेज गर ! ५) कि जग्गाको सट्टा जग्गा दे, नत्र थप जग्गा दिदैँनौ ! ६) बिस्तापितलाई ग्राह्यताका साथ परियोजनामा रोजगारी दे !

प्रतिक्रिया:

0 प्रतिक्रिया दिनुहोस्:

Post a Comment